Propagace výstavy

Máme velkou radost, že stoupá povědomost o naší výstavě stále stoupá, aktuálně zmíňku o Pašijovém příběhu najdete nejen na webových stránkách obce Lovčice odkud je část předmětů zapůjčena, ale také na webu NPÚ. Díky

Daně

Vážení návštěvníci našich webových stránek, dnes na městském úřadě v Chlumci nad Cidlinou bylo podáno daňové přiznání našeho spolku. Celková bilance k 31. 12. 2015: Příjmy celkem...............25754,-Kč Dary od sponzorů...........16000,- Kč Dary od FO.....................9754,- Kč Výdaje