Záře volá Cedr

Dne 12. dubna 1961 vstával v 5 hodin, 30 minut moskevského času. Posnídal stravu z tuby v montážní budově, po ní následovala krátká zdravotní prohlídka. V 7 hodin 10 minut, už byl usazen na svém místě v lodi a navázal spojení s řídícím centrem. Používal přidělený volací znak Kedr (Кедр, limba nebo cedr), řídící

Připomínka jednoho pohnutého osudu

Právě dnes je 101. výročí narození Františka Jindřicha Dobřenského, kterému rodina a přátelé říkali Toši. František Jindřich je jako jeden z mála šlechticů podepsaný spolu se svým bratrem Jindřichem pod deklarací české šlechty na obranu československého státu (ač oba byli po matce Maďaři).  Po příchodu hitlerovské nadvlády v Čechách si uvědomil, že by tímto

85. výročí narození Milana Paumera

Milan Paumer  se narodil 7. dubna 1931 v  Kolíně, byl členem odbojové skupiny bratří Mašínů. Za první skutečnou odbojovou akci skupiny Bratří Mašínů lze pokládat události z 13. září 1951.  V roce 1953 skupina utíká z Československa přes Východní Německo do Západního Berlína. Z původně pětičlenné skupiny se do Západního Berlína dostali jen bratři

Maxipes Fík paní senátorky měl nehodu

Paní magistru Miluši Horskou - místopředsedkyni senátu České Republiky a senátorku za Pardubicko a Chlumecko můžete znát z našich akcí. Tato velmi aktivní žena toho stíhá mnoho, zůstává však stále ředitelkou školy Svítání, jejíž poslání je poskytovat dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením vzdělávání a další služby směřující k rozvoji

Zapomenutá pochodeň

Jana Palacha a Jana Zajíce známe všichni. Třetím hořícím byl Evžen Plocek. Všichni výše uvedení muži se upálili v roce 1969 na protest proti okupaci Československa a normalizaci. Dnes připomínaný Evžen Plocek pocházel z dělnické katolické rodiny, v mládí byl členem křesťanské tělocvičné jednoty Orel. Od roku 1943 se začal učit nástrojařem u firmy Lineol-Werke. Po

Jak se jmenoval čtvrtý ze tří králů?

Vážení přátelé, není to zas tak dlouho co jsme na dveře psali K+M+B 2016, jakož to připomínku biblických tří králů a požehnání našich domovů. Mnozí však zapomínají že i zde v Čechách působili v historii tři králové! Kdyby se oni podepisovali na dveře mohlo by to vypadat asi takto B+M+M. Ne, není to aprílový

Dnes je to 278 let co zemřel FAGUS

F - Franz A - Antonin G - Graf U - Von S - Špork Tento anagram navíc má ještě jeden význam, v překladu z latiny znamená FAGUS buk, což je posvátná keltská dřevina a strom mudrců. Hrabě Špork vystupoval jako ostrý kritik společenských poměrů a zastánce myšlenek náboženské tolerance, na jejichž podporu vydával knihy ve své tajné soukromé tiskárně.

Nezahálíme!!!

V pátek měli návštěvníci poslední možnost navštívit Velikonoční výstavu v kostele Nejsvětější Trojice v Chlumci nad Cidlinou, a už dnes jsou v plném proudu přípravy pamětního listu Pavla Liebicha, jediného trojnásobného vítěze Velké Pardubické steeplechase, který bydlí v Chlumci nad Cidlinou! Se Sagarem zvítězil v letech 1981 až 1983 a tím se stali vůbec

24. březen – bouřlivý den!

Ve světových dějinách se obecně dnešek označuje za den, kdy započala svojí existenci v roce 1933 Hitlerova Třetí říše, už tento samotný fakt by byl dosti bouřlivý na jeden březnový den. Událost kterou chceme dnes připomenout se stala však ještě o pár desítek let dříve. Byl pátek 24. března 1775 asi 300 rebelů přitáhlo k městu,

Včera měl svátek Oktavián Kinský

Historická postava, která měla pro město Chlumec nad Cidlinou zásadní význam! Oktavián byl nejen prvním starostou našeho města, ale také zakladatelem parforsních honů a dostihů! Oktaviánovi a jeho rodině se věnujeme dlouhodobě, ale jsme rádi, že nejsme samotní! Paní Lenka Gotthardová z Kladrub nad Labem vystoupí v Klicperově domě 6. dubna 2016 od 19:00