zpráva o chlumeckém Liverpoolu

Liverpool Dne 11. března 2019 jsme požádali Ministerstvo Kultury o vyjádření k „zhodnocení památkových a kulturněhistorických hodnot objektu„. 21. května tohoto roku nám zaměstnanci ministerstva odpověděli. V příloze dopisu byl rozsáhlý text vytvořený odbornou složkou památkové péče České Republiky, tedy Národním památkovým ústavem úop v Josefově. Součástí textu je i výpis hodnotných prvků budovy, kde se uvádí: Hmota a urbanistická situaceFragmenty členění západní

Pomník pro Vchynici

Každá válka dává sémě pro další válku“ Berta von Suttner heslem radikální rakouské pacifistky a držitelky Nobelovy ceny za Mír Berty von Suttner rozené hraběnky Kinské ze Vchynic a Tetova začíná tento text a celá anabáze s pracovním názvem „pomník pro Vchynici“. V sobotu 23. března 2019 jsme se sešli s profesorem Chrastným a mnohými dalšími v klubu Bílé Vchynice u příležitosti sousedského setkání na

Vchyničané Vchynici

čp. 17 V sobotu 23. března 2019 proběhla velmi pěkná kulturně-historická akce! Dle domorodců s rekordní návštěvností – osobně nemohu posoudit, ale počet návštěvníků nás opravdu mile překvapil. Doufáme, že akce nebyla poslední, protože spoustu návštěvníků přineslo mnoho zajímavých dokumentů týkajících se historie obce. V sobotu na počest obce profesor Chrastný vypálil čestnou salvu! Pro trvalý odkaz

Historie a památky Rutvasu

V sobotu 23. března 2019 se v klubu Bílé Vchynice bude konat sousedské posezení, které má za cíl seznámit přítomné s historií obce Bílé Vchynice. Vesnice má úzkou spojitost s činností rodiny Kinských na panství Chlumec. Záštitu nad přednáškou převzal profesor České zemědělské univerzity v Praze a vchynický patron prof. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D.

Liverpool nebo křižovatka

Hotel v roce 1912 Nikdy nepůjdeš sám v originále „You´ll never walk alone“ je jedno z hesel fotbalového klubu sídlícího v anglickém městě Liverpool. Město není známé jen pro fotbalové fanoušky, ale zejména pro příznivce dostihového sportu, díky kterému máme prozatím i u nás v Chlumci živou připomínku stavební činnosti rodiny Kinských…. Lipová álej V roce 1878 nechal Oktavián postavit hotel Liverpool, který připomínal vítězství

PF2019

Přátelé, kolegové, kamarádi, nastal čas bilancovat! Tento rok byl rokem oslav republiky, pro nás rokem příprav! Připravujeme pro Vás velké akce.... Za celý spolek Vám přeji do roku 2019 vše dobré a hodně

Reportáž z výstavy

[video width=1920 height=1080 mp4=http://www.osks.cz/wp-content/uploads/2018/01/Ondřej-Suchochleb.mp4][/video] Záznam z natáčení a rozhovor s Ondřejem Suchochlebem, přejeme hezké sledování! A děkujeme televizi V1 za zájem o kulturní dění v Chlumci nad

Report z vernisáže Ondřeje Suchochleba

Včera 10. ledna 2018 v 18:00 byla v Klicperově domě v Chlumci nad Cidlinou vernisáží zahájena výstava obrazů a grafických návrhů chlumeckého autora Ondřeje Suchochleba (*1984). Tento absolvent Fakulty restaurování v Litomyšli, obor Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech je autorsky umělecky velmi všestranný. Může se zdát, že Ondřejova umělecká

PF 2018

Přátelé, kolegové, kamarádi, nastal čas bilancovat! Tento rok byl v mnoha ohledech zlomový! A někteří z nás to vzali doslova! Za celý spolek Vám přeji do roku 2018 vše dobré a hodně zdraví! Jan

Vernisáž a výstava Ondřeje Suchochleba

Máme tu čest spolupracovat s chlumeckými autory! Již se blíží výstava jednoho z nich, kterou bude uvádět Jan Krátký z OsKs... Zde malé představení!   Ondřej Suchochleb se věnuje malbě a především produktové grafice. Tu tvoří většinou pro hudební kapely a také pro oděvní značky. Jsou to loga, booklety, plakáty nebo designy na trička. V malbě nelze Ondřeje