kdo jsme

Občanský spolek Kulturně smýšlejících původně vznikl jako nezávislá studentská kulturní iniciativa na popud Tomáše Mazala. V létě roku 2007 se sešli tři přátelé, aby založili OSKS

Sponzoři

V této sekci si můžete zakoupit předměty s logem spolku. Výtěžek z prodeje bude použit na činnost Občanského spolku Kulturně smýšlejících a pomůže s propagací spolku.

Aktuálně

Připravované kulturní a společenské akce, výstavy, výlety, shromáždění a historické zajímavosti nejen z Chlumce nad Cidlinou. Obsah je průběžně aktualizován a doplňován.

 

Občanský spolek Kulturně smýšlejících
  • je občanská iniciativa podporující kulturní aktivity a jedince s uměleckým potenciálem
  • spojuje lidi se zájmem o umění a kulturu
  • se hlásí k odkazu přeloučského okruhu NH 929 ze 70. let 20. století
  • je v opozici vůči konzumnímu způsobu života v dnešním postkomunistickém klimatu
  • se nebrání jakékoli formě spolupráce na podobných projektech.

Proč to všechno děláme? V dobách minulých bylo podporování netradičních uměleckých směrů považováno za bláznovství a pro mnohé lidi to bylo tabu. V době dnešní je tento druh podpory vcelku moderní záležitostí, avšak se z něj poněkud vytratila ona kulturnost. Chceme výše zmiňované spojit v jeden celek a přispívat tak svou kapkou do mlýna pro lepší kulturní klima v naší společnosti.

Podpořit nás můžete na transparentním účtu číslo 3381367001/5500 variabilní symbol 929