V této sekci si můžete zakoupit předměty s logem spolku. Výtěžek z prodeje bude použit na činnost Občanského spolku Kulturně smýšlejících a pomůže s propagací spolku.
Pro vás, kteří chcete pomoci více, je v sídle spolku připravena darovací smlouva.