Jak to začalo

Občanský spolek Kulturně smýšlejících původně vznikl jako nezávislá studentská kulturní iniciativa na popud Tomáše Mazala. V létě roku 2007 se sešli Jan Krátký, Jan Macháček a Marek Leibl, aby jako přípravný výbor založili Občanské sdružení Kulturně smýšlejících.

Důvody založení

Zlomový rok 2009

Činnost OSKS se dále rozvíjí. Akce pořádáme nejen na zámku Karlova Koruna ale i v Městském muzeu Loreta.

Konec „studentské iniciativy“

V říjnu 2015 z důvodu nového občanského zákoníku zaniklo Občanské sdružení Kulturně smýšlejících a vznikl nový Občanský spolek Kulturně smýšlejících, který vykonává následující hlavní činnosti:

  • spolupořádání kulturních akcí
  • zlepšování kulturního klimatu v regionu
  • vydávání osvětových tiskovin
  • podpora umělců
  • udržování odkazu skupiny NH 929 potažmo celého mimopražského undergroundu 70. let 20. století
  • obnova tradiční lidové tvorby a zvyků (např. loutkové divadlo)
  • připomínání křesťanských kořenů naší společnosti

Proč to všechno děláme?

V dobách minulých bylo podporování netradičních uměleckých směrů považováno za bláznovství a pro mnohé lidi to bylo tabu. V době dnešní je tento druh podpory vcelku moderní záležitostí, avšak se z něj poněkud vytratila ona kulturnost. Chceme výše zmiňované spojit v jeden celek a přispívat tak svou kapkou do mlýna pro lepší kulturní klima v naší společnosti.