Náš spolek se zapojil do projektu, jenž propojuje celý svět pomocí skutečné pošty tím, že vám umožní vyměňovat pohlednice s náhodnými uživateli z celého světa. Vzhledem k tomu, že se sbírka rozrůstá (prozatím máme pohlednice z 29 států světa), a jsou v ní zajímavé kousky, rozhodli jsme se naší vznikající sbírku postupně zveřejnit.

ur association is involved in a project that unites the entire world using real mail that lets you exchange postcards with random users around the world. Given the growing collection (so far we have postcards from 29 countries around the world), and they are interesting pieces in it, we decided our collection gradually emerging public.

Austrálie

Bělorusko

Česká Republika

Německo

Španělsko

Finsko

Francie

Hong Kong

Holandsko

Švýcarsko

Indonésie

Irsko

Itálie

Jižní Korea

Lotýšsko

Rusko

Taiwan

Ukrajina

USA

Thajsko

Čína

Malajsie

Rakousko

Kanada

Litva

Indie

Anglie

Brazílie

Bahamy