Pohádka o tom, jak agent Bureš na kostel přispěl!

Herci a pořadatelé před divadlem Pavel Hampl předává šek starostovi města Včera v neděli 28. 6. 2020 jsme byli svědky dobrého konce jednoho příběhu, který začal na svatého Valentýna (14. 2.). Tehdy mi vizionář Myška vnuknul nápad uspořádat v Chlumci nad Cidlinou divadlo Boss Babiš. Kontaktoval jsem Jana Noska Nováka (herce, scénáristu a režiséra) ten mi laskavě

Vchyničané Vchynici

čp. 17 V sobotu 23. března 2019 proběhla velmi pěkná kulturně-historická akce! Dle domorodců s rekordní návštěvností – osobně nemohu posoudit, ale počet návštěvníků nás opravdu mile překvapil. Doufáme, že akce nebyla poslední, protože spoustu návštěvníků přineslo mnoho zajímavých dokumentů týkajících se historie obce. V sobotu na počest obce profesor Chrastný vypálil čestnou salvu! Pro trvalý odkaz

Report z vernisáže Ondřeje Suchochleba

Včera 10. ledna 2018 v 18:00 byla v Klicperově domě v Chlumci nad Cidlinou vernisáží zahájena výstava obrazů a grafických návrhů chlumeckého autora Ondřeje Suchochleba (*1984). Tento absolvent Fakulty restaurování v Litomyšli, obor Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech je autorsky umělecky velmi všestranný. Může se zdát, že Ondřejova umělecká

Pamětní list zkáza domu čp. 61, aneb recyklace

Pro zájemce jsme vydali 2. února 2017 nový pamětní list a pohlednici. Rozhodli jsme se pomocí těchto osvětových tiskovin zopakovat významné mezníky, teď již neexistující stavby. Chlumecké čp. 61/1 bude nyní recyklováno na novou knihovnu, třídy ZUŠ a infocentrum. Pojem recyklace nebyl použit náhodou má ještě jeden význam. Do grafického vizuálu byla použita kresba

Výstava betlémů v Chlumci nad Cidlinou 2016

Městské muzeum Loreta v Chlumci nad Cidlinou spolu s Římskokatolickou farností a Občanským spolkem Kulturně smýšlejících uspořádali v kostele Nejsvětější Trojice na výstavu betlémů. Letos byly vystaveny pouze exponáty zapůjčené ze sbírky pana Ondřeje Vávry z Nového Bydžova. Pro veřejnost byla výstava zpřístupněna v rámci akce rozsvěcení města v neděli 27. 11. 2016 od

13. září 1951 pamětní list a pohlednice bratři Mašínové včera a dnes

Z pohledu historie jsou padesátá léta ukázkou despotické moci jedné strany – komunistické strany. V této době zuřil třídní boj, jehož svědkem se stal i dům čp. 260/IV v chlumecké Kozelkově ulici. A právě v tomto čase bratři Mašínové založili svojí vlastní odbojovou skupinu, tato skupina však netiskla žádné protistátní pamflety a nehledali velkou síť spolupracovníků v „podzemí“,

Jaké byly Dožínky?

Slušelo by se napsat: Nezapomenutelné! Nebo také: Kdo nebyl neuvěří! Hudební a taneční vystoupení plno krojovaných mužů a žen, králičí agility, Cider, dožínkové věnce, med a hlavně socha sv. Anežky, kterou dostane již v září papež František! A o 125 lidí více než v roce 2015, dokonce mezi návštěvníky byly obyvatelé Kanady! Podívejte se

Indiánská muzejní noc

 20. května 2016 na nádvoří chlumecké Lorety se uskutečnila od 18:00 hodin již 8. Muzejní noc. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program. Jako doprovodný program byla otevřena tematická výstava v prostorách depozitáře muzea, která je přístupn veřejnosti až do července 2016 18:00 – zahájení Muzejní noci 18:30 – malá indiánská pohádka 19:00 – vernisáž výstavy 20:00 –

Pamětní list a pohlednice Pavla Liebicha

Pamětní list a dva druhy pohlednic u příležitosti 70. narozenin trojnásobného vítěze Velké Pardubické pana Pavla Liebicha byly vydány 13. dubna 2016 jako připomínka 70. narozenin trojnásobného vítěze Velké Pardubické steeplechase z let 1981-1983  a 35. výročí prvního vítězství Pavla se Sagarem (první vítězství stáje Kladruby v hitorii) v nejtěžším turfu kontinentální Evropy. Více

Pašijový příběh aneb proč je Velký pátek nový státní svátek?

Velikonoční výstava Velikonoce jsou původně (i podle latinského názvu pascha) svátkem židovským a do roku 325 se slavily ve stejný den. Pascha (přechod, přejití) je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. Jako připomínku svého vysvobození Židé na Velikonoce pojídaliberánka a nekvašené chleby. Beránek sloužil dříve jako obětní zvíře, představoval v židovské tradici Izrael jako