Historie mostu přes Cidlinu, aneb jak bude vypadat ten nový

n062most2Ve slovu starosty z února 2015 se psalo „Například nyní probíhají jednání o rekonstrukci mostu přes řeku Cidlinu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Došlo se k závěru, že tento most je již za téměř 80 let tak dožitý, že bude kompletně stržen a postaven úplně nový.“ Je to pár týdnů co byl most skutečně uzavřen a započala jeho demolice. Ti, kteří nejezdí doporučenou objízdnou trasou přes „Skalku“, nebo chodci (na provizorní lávce) mohli pozorovat, jak jde dělníkům práce od ruky. V následujících řádcích bychom chtěli popsat historii „tohoto“ mostu v Chlumci nad Cidlinou. V časech minulých, kdy toky řek nebyly regulovány, sloužily k překonání řečiště většinou brody (i případ Chlumce nad Cidlinou) později dřevěné lávky, které však mnohdy podléhaly zkáze. Ne každé město si mohlo dovolit postavit kvalitní kamenný most přes řeku. V našem městě se tak stalo jen díky finanční donaci Václava Norberta Oktaviána Kinského, který v roce 1719 v sousedství Majorátu (významné kulturní památky ÚSKPČ: 17662/6-626) v návaznosti na Hradeckou bránu nechal postavit nový kamenný most. vystava_Chlumec_nC134Na most byly později osazeny také dvě pískovcové sochy českých patronů sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. 30. března 1845 Chlumec nad Cidlinou postihla velká povodeň, most byl pobořen a sochy byly strženy a údajně nalezeny až u obce Zbraň (cca 11 km). Image0097V dubnu ještě téhož roku byl postaven dřevěný provizorní most, který sloužil až do roku 1854, kdy byl postaven nový kamenný most, který vydržel přesně 100 let. Vzhledem k faktu, že se Chlumec stal tranzitním městem, vznikla potřeba nového širšího mostu, který byl vystavěn v roce 1954. A právě nadměrná doprava (před stavbou D11 údajně přes most přejelo 31 000 vozidel za 24 hodin) se stala osudnou i tomuto mostu. Dle informací z portálu statnisprava.cz n049bude nový most ev. č. 11-033 stát 31 450 000 Kč. Dle stavebního povolení, (dostupné na webových stránkách města) je uvedeno, že v poloze stávající konstrukce je navržen nový mostní objekt z monolitického železobetonu. O rozměrech 13 metrů šíře, a 27,080 metrů délka. Plány našeho nového mostu byly zadány projekční firmě MDS PROJEKT z Vysokého Mýta. Díky panu Ing. Františkovi Doubravskému se s Vámi můžeme podělit o to, jak most bude vypadat. Z našeho pohledu se jedná o utilitární technickou stavbu, která ideově vychází z podoby předešlé mostní konstrukce, což je vzhledem k těsné návaznosti na kulturní památku jistě dobře.

C_06_10-POHLED_NA_VYTOK