Pour féliciter – pro štěstí

štěpán15319235_1812003592408340_7472030844457666455_nTypy domů a obydlí silně závisejí na dané kultuře a jejích zvyklostech, na klimatu i krajině, na dostupných materiálech a technologiích. Lidé tráví většinu života v domě a tak mají na bydlení stále větší nároky a věnují mu i významnou péči.

V posledních měsících náš spolek věnuje intenzivní a významnou péči jednomu chlumeckému domu. Proto rozhodnutí co na „peefko“ bylo docela jednoduché a rychlé, jak bylo již v minulosti oznámeno, letos jsme požádali o spolupráci chlumeckého rodáka, hudebníka a akademického sochaře Štěpána Málka. Přípravy jdou již do finále a tak pro Vás máme malou ochutnávku. Myslím, že jsme měli štěstí.