Výstava betlémů v Chlumci nad Cidlinou 2016

Plakát-2016Městské muzeum Loreta v Chlumci nad Cidlinou spolu s Římskokatolickou farností a Občanským spolkem Kulturně smýšlejících uspořádali v kostele Nejsvětější Trojice na výstavu betlémů. Letos byly vystaveny pouze exponáty zapůjčené ze sbírky pana Ondřeje Vávry z Nového Bydžova. Pro veřejnost byla výstava zpřístupněna v rámci akce rozsvěcení města v neděli 27. 11. 2016 od 15:00 do 19:00 hodin a další příležitost prohlédnout si výstavu byla opět v neděli 18. 12. 2016 od 13:00 do 19:00 hodin.

Ohlédnutí za výstavou betlémů

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě letošní výstavy betlémů u Trojice. Za to, že se výstava mohla konat opět v tomto krásném prostředí děkuji Mgr. Ing. Arnoštovi Vidourkovi, Dr., novému duchovnímu správci naší farnosti. Za přepravu veškerého potřebného materiálu pak zaměstnancům technických služeb města a 15644332_1420732074605536_1818807520_ntaké panu Jiřímu Kvasničkovi, který betlémy nejen přivezl z Nového Bydžova, ale také ochotně pomáhal stěhovat z půdy, kde byly uloženy. Zmiňuji to proto, že mi potom sdělil, že si postavil přízemní dům, aby nemusel stále chodit do chodů :-). O to, že bylo na betlémy dobře vidět se zasloužili DS Klicpera a Roman Beneš zapůjčením potřebných svítidel, která Jan Živný navzájem propojil tak, že svítila všechna, i když je v kostele jen jedna zásuvka. Dík za krásné stromky patří  Lesnímu hospodářství společnosti Kinský dal Borgo, a.s., paní Křepelové za jablíčka na výzdobu i rozdávání, paní Živné za rostlinný materiál k výzdobě kostela a Martině Kolínské za jeho krásné naaranžování. Za propagaci výstavy a pořadatelskou službu patří dík OsKs a všem mým kamarádkám. Největší dík bych ráda vyslovila na závěr a patří panu Ondřejovi Vávrovi, který ochotně zapůjčil svoje krásné betlémy a byl mi nápomocen radou i pomocí.
Helena Krátká