Historie a památky Rutvasu

V sobotu 23. března 2019 se v klubu Bílé Vchynice bude konat sousedské posezení, které má za cíl seznámit přítomné s historií obce Bílé Vchynice. Vesnice má úzkou spojitost s činností rodiny Kinských na panství Chlumec. Záštitu nad přednáškou převzal profesor České zemědělské univerzity v Praze a vchynický patron prof. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D.

Doplňující pamětní deska

Pátrání v historii V pondělí 13. září 2010 uplynulo 59 let ode dne, kdy byl při akci bratří Mašínů a Milana Paumera v Chlumci nad Cidlinou zastřelen strážmistr Oldřich Kašík. Stalo se to v budově bývalé služebny SNB v dnešní Kozelkově ulici. Při této akci chtěli Mašínové získat automatické zbraně, kterými byla chlumecká služebna vybavena.