Doplňující pamětní deska

Pátrání v historii

1272802_10151673256813207_1313234017_oV pondělí 13. září 2010 uplynulo 59 let ode dne, kdy byl při akci bratří Mašínů a Milana Paumera v Chlumci nad Cidlinou zastřelen strážmistr Oldřich Kašík. Stalo se to v budově bývalé služebny SNB v dnešní Kozelkově ulici. Při této akci chtěli Mašínové získat automatické zbraně, kterými byla chlumecká služebna vybavena. Kdo se jen trochu o tuto tematiku zajímá ví, že nejen tato událost, ale celý příběh bratří Mašínů rozděluje občany nejen v Chlumci nad Cidlinou, ale i celou veřejnost na dva tábory. Právě proto jsme se rozhodli uspořádat vzpomínkovou akci na tuto událost, která, aIe už se nám to líbí nebo ne, zasáhla do dějin našeho města. Nepochybně dalším popudem pro svolání této akce byl článek uveřejněný v Mladé frontě DNES v pátek 10. 9. 2010. Celou akci jsme  prezentovali na internetových stránkách Občanského sdružení Kulturně smýšlejících a přes síti Facebook bylo pozváno více jak 100 lidí. Celou akcí jsme chtěli nejen tuto událost připomenout, ale ukázat ji i v dějinných souvislostech, bez předsudků, které zasel bývalý režim.
Den konání akce byl pro mne velkým překvapením. Z mnoha lidí, kteří byli pozváni, dorazili pouze dva. Oběma velice děkuji za účast. Je smutné vidět, jak se mladí lidé nezajímají o události, které se staly v jejich městě. Je jasné, že na téma bratři Mašínové se bude hovořit stále více, proto by se měli ti, kteří nejsou pamětníci, seznámit alespoň se základními fakty a s tím, co se tehdy odehrálo. Vyšlo několik knih, které vše popisují, a zajímavé jsou i zápisy v městské kronice. V roce 1955 se v ní mimo jiné píše: „Usilovnému pátrání bezpečnostních orgánů podařilo se záhy dopadnout skupinu zahraničních diverzantů, z nichž někteří měli účast na zavraždění s. Kašíka v Chlumci n. C. V lednu 1955 byli postaveni před soud v Praze.“ O pravdivosti tohoto zápisu si může úsudek udělat každý sám. Pravdou ale je, že v souvislosti s pozdějším útěkem bratří Mašínů bylo před soud postaveno 17 lidí. V tomto procesu byly vyneseny tři rozsudky smrti a celé rodiny poslány do vězení.
Další zajímavý zápis v městské kronice je z roku 1970: „Dne 26. června se konalo pietní odhalení pamětní desky padlému příslušníku SNB mladšímu strážmistru Oldřichu Kašíkovi na budově, kde byl zákeřně zastřelen. Stalo se tak při 25. výročí založení Sboru národní bezpečnosti. Po projevu byla odhalena pamětní deska, která byla předána do péče Městského národního výboru. Pozůstalé manželce po příslušníku SNB byla předána medaile „Za obranu vlasti‘.“
Naším záměrem však je ponechat desku na stávajícím místě, ale poblíž umístit informační tabuli, která by události noci 13. září 1951 objasňovala. Občanské sdružení Kulturně smýšlejících se bude těšit, že se tak stane třeba právě v příštím roce, kdy bude šedesáté výročí této události.
Tímto také prosíme čtenáře, kteří mají jakékoli informace, jež by vedly k co nejpřesnějšímu popisu toho, co se tehdy v Chlumci stalo, aby nás kontaktovali na telefonním čísle: 732 143 251.

VIDEOPREZENTACE MODELU DOPLŇUJÍCÍ PAMĚTNÍ DESKY PŘI DEBATĚ O 50. LETECH 20. STOL.  28. 11. 2011

článek Chlumecké listy prosinec 2011

článek Chlumecké listy říjen 2011

Hradecký deník