Pomník pro Vchynici

„Každá válka dává sémě pro další válku“

Berta von Suttner

heslem radikální rakouské pacifistky a držitelky Nobelovy ceny za Mír Berty von Suttner rozené hraběnky Kinské ze Vchynic a Tetova začíná tento text a celá anabáze s pracovním názvem „pomník pro Vchynici“.

V sobotu 23. března 2019 jsme se sešli s profesorem Chrastným a mnohými dalšími v klubu Bílé Vchynice u příležitosti sousedského setkání na téma „Historie a památky Rutwasu, aneb nad kronikou Bílé Vchynice“. V debatách jsme narazili na jeden historický nedostatek. Obec postrádá důstojnou připomínku obětí I. světové války.

Hned následný den jsme založili „akční skupinu“ a začali konat. Oslovili jsme MgA. Aleše Johna s prosbou o spolupráci vytvoření pomníku padlých vojáků ze Vchynice, kteří se účastnili bojů na různých frontách. Jsme ve shodě, že chceme vytvořit součastný artefakt z tradičních materiálů. Aby měl sochař nějakou představu o tom, jakým směrem se ubírají naše myšlenky, kreslili jsme různé typy pomníků. Nakonec jsme se shodli na variantě, která je zde popsána:  Jedná se o betonový resistentní monolit ve střední části doplněný střeleckým zvonem (odkaz na pevnosti) pod kterým bude kamenná nápisová deska. V horní části pak padlý kříž (zataras) jako symbol vojáků a církevních památek padlých ve válce. Prvek zátarasu by se měl opakoval i v „parkové úpravě“, se kterou náš koncept počítá. V minulých dnech jsme kontaktovali Ing. Františka Steklého ze Žíželic s prosbou o vytvoření seznamu padlých v obci Bílé Vchynice. Podařilo se dohledat tyto muže:

–          Josef Barták

–          František Kalista

–          Václav Kalista

–          Václav Kolínský

–          Václav Vosáhlo

–          Josef Vozáb

Následně jsme sehnali seznam všech vojáků, kteří se účastnili 1. Světové války. Jedná se o tyto muže: Barták Jan, Barták Josef, Doležal František, Doležal Josef, Dvořák Josef,ml., Franclík Josef Karel, Hála Josef, Hála Václa, Havlík Franc, Hlad Alois, Hlad Josef, Hlad Rudolf, Hladík František, Hladík Jan, Hladík Josef, Hladík Václav, Hloušek František, Hrubeš František, Hyhlík Antonín, Justa Josef, Kaleška Jan, Kalista František, Kalista František(Jan), Kalista Josef, ml., Kalista Josef, Kalista František, Koníř Jan, Korbel Josef, Korbel Václav, Košlík Jan (Koslík), Kukla Josef, Kulhánek Josef, Kvasnička Václav, Kyselka Ondřej (Giselka), Kysilka Jan, Lochman Jan, Luňák Václav, Malina Jan, Mikula Jan, Ouzký Alfred, Ouzký Josef, Pilař Václav, Posejpal František, Posejpal Vincenc, Rambousek František, Rambousek Josef, ml., Růžička Vincenc (Čeněk), Řepa Karel, Řičař Václav, Říha Bedřich, Špičák Jan, Urban Václav, Valášek Josef, Věříš Josef, Volejník František, Volejník Josef, Vosáhlo Václav

Zastupitelstvo obce na svém 6. zasedání vyjádřilo svůj souhlas s umístěním pomníku na parcelním čísle 597/6 bodem 1. 2019/6/11. V této chvíli je čas na zveřejnění naší iniciativy a výstupů, které jsme prozatím shromáždili. Budeme rádi za příspěvky a poznatky občanů! Tato naše snaha není vedena pouze touhou práce pro rozvoj kulturně-společenského života obce, ale zejména nám jde o důstojné připomenutí historických událostí, při kterých tekla krev i pro vznik naší republiky.

Za přípravný výbor:

Mgr. Jan Krátký

prof. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D.