Vzpomínání aneb co tu bylo a už není – 5.7. – 30.9.2009

PÁR SLOV O VÝSTAVĚ
vzpominanivzpominani2Při úvahách uspořádat výstavu z pohlednic, které pan Douda nashromáždil, vznikl i nápad, doplnit obrázky předměty, které se k daným vyobrazením vztahují.
Téměř všechny vystavené předměty pochází buď ze sbírek původního muzea, nebo jsou to dary muzeu současnému. Uspořádání výstavy je tak jedna z mála možností, jak tyto poklady ukryté v depozitáři představit veřejnosti.
Výstava samozřejmě neobsahuje všechno, „co tu bylo a už není“. Je zde vybráno jen pár okruhů, které jsou od sebe barevně odlišeny. Ani texty nejsou vyčerpávajícím popisem daných okruhů. Jsou spíš připomínkou a zároveň výzvou pro všechny pamětníky, kteří by se chtěli s námi podělit o další doplňující informace.

                                                                                      Helena Krátká