Pamětní list Oktaviána Kinského

upravená známkaKlub filatelistů 05-23 a Občanské sdružení Kulturně smýšlejících u příležitosti významného jubilea Oktaviána Kinského připravili tento pamětní list.

Námět: Jaroslav Kvaček a Jan Krátký
Grafická úprava: Tomáš Teslík
Tisk: Studio Resi