archeologizace čp. 61/1

Veduta města 1654, muzeum Loreta, repro 2017

Starosta města pro Hradecký deník exkluzivně uvedl 20. února 2017: „Náměstí bude novou stavbou, která si však ponechá ráz původního objektu, oživeno.“  Stále se ovšem bavíme, dle platného stavebního povolení o rekonstrukci stavby a přístavbě. Objekt byl však již před časem archeologizovan – toto cizí slovo jsem použil záměrně, protože jeho význam dokonale vystihuje proces, který dům postihl – tedy proces vyřazení z živé kultury. Na základě komunikace s panem archeologem Mgr. Bláhou se potvrdilo, že předmětný dům čp. 61/1 se objevil ve své původní podobě i na jedné z nejstarších vedut města Chlumce. Pan archeolog dále uvedl: Předchůdce domu čp. 61 byl umístěn při východní straně pozemku, na západní byl přístup do dvora. Nejstarší dům bych datoval podle nálezů do 15./16. století (s tím, že nelze vyloučit ani starší objekt). Jednalo se o dřevěnou stavbu, typ konstrukce ovšem nelze určit.  Nepodařilo se bohužel nalézt žádný větší kus mazanice, kde by byly otisky dřev (kulatin, prken). Velice pravděpodobně byl dům alespoň zčásti podsklepen (v části směrem do náměstí). V tomto domě se nacházela nejméně jedna renesanční kachlová kamna.  Zajímavým, ale ojedinělým nálezem je mosazný článek řetízku, který byl patrně součástí brašny – opět renesanční záležitost. Jinak naprostá většina nálezů patří až 18. století, všechno keramické střepy. Mezi nimi vyniká několik zlomků jindřichohradecké mezzomajoliky – talíř s modrou glazurou a proškrabávanými vzory. Více budeme vědět po zpracování nálezů. Chlumec se začíná i po archeologické stránce jevit jako zajímavé město, které ani v předpernštejnském období nemuselo nikterak zaostávat za okolními srovnatelnými městy. Díky za další zajímavé informace!