Dějiny se opakují, aneb malé zamyšlení nad památkovou péčí v Chlumci

vystava_Chlumec_nC079Každý z nás pochází z nějakého domu, a není náhodou, že právě domy (a to nejen ty rodné) formují náš pohled na okolní svět, společnost a lidi. O domě čp. 61/1 toho bylo napsáno v poslední době opravdu mnoho. Dnes však chci něco napsat o mnohem menším domečku, který stál v dnešní Čelakovského ulici a na své fasádě nesl hrdě číslo 41 v první městské čtvrti. Za nedlouho bude 18. leden, jednomu z mých bratrů v ten den bude 21 let a zároveň si připomeneme 80. výročí, kdy byl zpečetěn osud domku čp. 41/1 – rodného domku, který formoval osobnost chlumeckého rodáka spisovatele a dramatika Václava Klimenta Klicpery.  18. ledna 1937 rada města Chlumce nad Cidlinou na svém zasedání projednává dopis, který tehdejším představitelům města zaslali památkáři. V tomto dopise představitelé památkové péče apelují na radní, aby byl Klicperův rodný domek zachován. Svůj „přípis“ a dobrozdání přidalo také Muzeum Chlumecka, ale městský úřad neměl na zachování domu zájem, protože by to bývalo mohlo přinést do jejich záměrů určité komplikace nebo dokonce zvrat. Proto činí návrh, aby bylo usneseno, aby byl domek čp. 41/I. zbourán. A teď citace z kroniky chlumeckých divadelníků „A tak inscenovaný jednostranný návrh bez řádných historických podkladů stal se utvrzením členů městské rady…. Došlo k hlasování, kterým byl návrh náměstka jednohlasně přijat, proti nebyl z přítomných nikdo. Tím byl ortel nad Klicperovým domkem vynesen a dodatečně 20. srpna 1937 ho schválilo obecní zastupitelstvo.“ Je rok 2017 a dějiny se ve své podstatě opakují a V. K. Klicpera prostřednictvím svého pomníku, na svém náměstí na vše dohlíží svou kamennou tváří.