Bratři Mašínové včera a dnes

Image0116Z pohledu historie jsou padesátá léta ukázkou despotické moci jedné strany – komunistické strany. V této době zuřil třídní boj, jehož svědkem se stal i dům čp. 260/IV v chlumecké Kozelkově ulici. A právě v tomto čase bratři Mašínové založili svojí vlastní odbojovou skupinu, tato skupina však netiskla žádné protistátní pamflety a nehledali velkou síť spolupracovníků v „podzemí“, ale šli svojí cestou, cestou „studené války“.

Připomínkou těchto událostí je v Chlumci nad Cidlinou deska s tímto textem:

„V TÉTO BUDOVĚ KDE BYLA ZŘÍZENA STANICE SNB. BYL DNE 13. 9. 1951 ZÁKEŘNĚ ZAVRAŽDĚN TERORISTY MLADŠÍ STRÁŽMISTR SNB OLDŘICH KAŠÍK NAROZEN 13. 1. 1914 OTEC DVOU NEZAOPATŘENÝCH DĚTÍ. PADL PŘI VÝKONU SLUŽBY ZÁKEŘNOU RUKOU NEPŘÁTEL SOCIALISTICKÉHO STÁTU. ČEST JEHO PAMÁTCE.

Před pěti lety náš spolek vyvíjel snahu o doplnění informací této stávající tendenční desky ze sedmdesátých let.  Celou tuto anabázi si můžete přečíst stále na našem webu. A co se změnilo za těch pět let? začalo čtyřmi listy papíru formátu A4, tato složka má dnes cca 250 stran, uspořádali jsme debatu s pamětníky, které se zúčastnila i paní Zdena Mašínová. Z této debaty jsme si odnesli především následující: „Z mého pocitu vůbec o hrdinství nešlo, to byla normální naše povinnost. A já to dost těžko snáším, ten název „hrdinové“. Prostě povinnost. A my jsme pouze naivně si mysleli, že tato povinnost se přenese do celé společnosti, která bude pociťovat ten teror. To bylo naivní z mého hlediska, protože jak jsem se zmínila, ta atmosféra strachu většinu národa zahnala úplně někam jinam. Bylo to to, že my jsme byli ovlivněni hlavně naším otcem. A já jsem za to vděčná dneska, protože mám čisté svědomí a měla jsem vždycky pocit svobodného člověka, protože jsem se nikdy nepřizpůsobila. Jen to k tomu chci říct, že vůbec o hrdinství nešlo, ale že to je povinnost.“. n100O činnosti bratří Mašínů byla napsána a nastudována divadelní hra, ve které byla zmíněna naše činnost, natáčí se celovečerní film, byl namalován obraz na téma bratří Mašínů, vytvořili jsme model „doplňující pamětní desky“ v měřítku 1:1 a dnes 13. září 2016 světlo světa spatří nové pohlednice a pamětní listy.  Jako bonus přinášíme otisk kroniky města Chlumce nad Cidlinou a dobovou fotografii domu čp. 260/IV.

Název obrazu na pohlednici a pamětním listu: Trénink; autorka: Jana Zimová; reprodukce: Antonín Fibigr; grafika: Lenka Lesenská; tisk: Studio Resi