Historik z Chlumce by dnes oslavil 170. narozeniny

3Malou, černou pamětní desku v ulici Boženy Němcové v Chlumci nad Cidlinou snadno přehlédnete, význam rodáka, kterému patří je však neobyčejný. 14. července 1789 obyvatelé Paříže dobyli Bastilu, a tím začala Velká francouzská revoluce a potažmo celé „dlouhé 19. století“. O pouhých 57 let později v malém městečku na řece Cidlině v Rakouském císařství se v rodině německého panského lékaře Golla narodil malý Jaroslav.   Matka Marie (rozená Daňková) pocházela z významné české obrozenecké rodiny Daňků. Života si však moc neužila, zemřela, když jejímu synovi byli pouhé dva roky. Díky výše nastíněnému rodinnému zázemí, a zejména díky strýčkovi Josefovi (sládek pivovaru v Chlumci nad Cidlinou) měl otevřené dveře k Českým obrozencům, zejména pak k Boženě Němcové. JGPo gymnaziálních studiích se chtěl Goll věnovat umění a literatuře (proto ve starších publikacích je označován také za básníka). Skutečnost byla však poněkud jiná. Roku 1864 se přihlásil ke studiu historie na filosofickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze a studia mu šla velice dobře, doktorát složil v pouhých 24 letech. Roku 1880 byl jmenován mimořádným profesorem, roku 1885 řádným profesorem v letech 1891 až 1892 byl děkanem české filosofické fakulty. A nakonec byl jmenován rektorem Univerzity Karlovy, kde působil v letech 1907 – 1908.

GollJaroslavPři svém působení na univerzitě založil semináře v dnešním slova smyslu – tedy hodiny kde se pouze nepřednáší, ale student se prakticky učí rozboru pramenů s využitím pomocných věd historických. Roku 1885 založil Český časopis historický. Z jeho žáků (zejména prof. Pekař) se vytvořila tzv. Gollova škola, jež pokračovala ve stylu jeho práce. Vrcholem učitelské kariery by z dnešního pohledu mohl být fakt, že poskytoval soukromé hodiny pozdějšímu císaři Karlovi I. během jeho studií v Praze. Na opačné straně mince je skutečnost, že Goll byl v jisté době pokládán za vlastizrádce. V „boji za rukopisy“ zpochybnil pravost rukopisu Královédvorského a významě se podílel na odhalení tohoto historického podvodu.

Perlička na závěr: Ve stejný den jako Jaroslav Goll se narodili například Josef Toufar, nebo Karel Gott, o těch třeba někdy příště 🙂