Kolik stál projekt „rekonstrukce“ domu na náměstí v Chlumci

 

 autor fotografie  Juraj Goga

V aktualitě z 10. ledna 2017 jsme naznačili jistý rozpor v uváděných částkách, kolik vlastně „rekonstrukce“ čp. 61. bude stát. Stavební práce pokračují znatelně rychle, včera už dům neměl téměř střechu. Ale vraťme se o několik měsíců zpět je horký 30. srpen roku 2016 a na radnici se schází odpůrci i zastánci projektu „rekonstrukce“ čp. 61 na této schůzce uvedl pan starosta, že přípravné práce (projektová dokumentace) k 30. srpnu stála již téměř 500 000,- Kč, částka je to nemalá, ale ve své podstatě pochopitelná, projekt řeší nejen samotný dům čp. 61, ale také komplexně jeho okolí a parkovou úpravu. Ale posuňme se teď dále, do října roku 2016, kdy již na ministerstvo dorazil náš návrh na prohlášení domu čp. 61 za kulturní památku a v úvodníku Chlumeckých listů pan starosta uvádí, že do projektové dokumentace město Chlumec v té době vložilo již 750 000,- Kč! A konečně 6. ledna 2017 v deníku Právo pan starosta ing. Uchytil uvádí „návrh přišel v době (21. září 2016) kdy město investovalo 800 000,- do příprav“. A kolik to stálo všechno doopravdy? Na novém webu města Chlumce nad Cidlinou si každý může prohlédnout informace, které město musí zveřejnit podle zákona 106/99. Zde se uvádí, že k 20. říjnu 2016 město zaplatilo za projektovou dokumentaci 694 540,- Kč. Rozdíl mezi poslední uváděnou částkou a realitou je tedy více jak 100 000,-Kč což není opravdu málo!