Liverpool nebo křižovatka

Hotel v roce 1912

Nikdy nepůjdeš sám v originále „You´ll never walk alone“ je jedno z hesel fotbalového klubu sídlícího v anglickém městě Liverpool. Město není známé jen pro fotbalové fanoušky, ale zejména pro příznivce dostihového sportu, díky kterému máme prozatím i u nás v Chlumci živou připomínku stavební činnosti rodiny Kinských….

Lipová álej

V roce 1878 nechal Oktavián postavit hotel Liverpool, který připomínal vítězství jeho koně v anglickém dostihovém závodu. Nacházel se u bydžovské silnice, poblíž železničního přejezdu. Hotel byl spojen s městem lipovou alejí „Špacírkou“. Stavitelem hotelu byl Václav Nosakovič a jeho architektura částečně vycházela z novorenesance. Stavbu prováděl dle přání hraběte Oktaviána ve stylu anglických staveb. Byl použit předstupující sloupový portikus s balkonem, trojúhelníkový tympanon a hranolové věžičky, jež vystupovaly ze stanové střechy. V hotelu byl parketový sál s vysokými okny a galerií. Nacházely se zde i restaurační místnosti. V patře byly rozměrné pokoje. Na budovu navazovala rozsáhlá zahrada parkové úpravy, oplocená dřevěným plotem se zděnými sloupy s hlavicemi, jako má zámecký plot. V zahradě se nacházela dřevěná zimní zahrada, později i tenisový kurt nebo kruhový hudební pavilon. Stavební činnost Oktaviána Kinského se stala natolik pověstnou, že ji reflektoval dokonce i Bohumil Hrabal ve své knize Ostře sledované vlaky. „Za nádražím bylo vidět všechny překážky na dostihové dráze, celá ta miniaturní dráha z Velké pardubické, protože kníže Kinský pěstoval polokrevné závodní koně, se kterými vyhrál nejen Velkou pardubickou, ale i velkou liverpoolskou, skoro milión liber šterlinků, bylo to tenkrát tolik peněz, že kníže začal za naší maličkou stanicí stavět obrovský biograf a divadlo a koncertní sál pro naší vesnici, ale nedostavěl to, tak se z toho udělal magacín na obilí, nejkrásnější obilní skladiště na světě, do kterého se vycházelo římskými a řeckými sloupy. A tomu skladišti se říkalo po anglicku liverpůl…“. Z hotelu se stalo skladiště obilí, jak píše B. Hrabal, a dnes slouží k obytným účelům.

Bohumil Hrabal

… Kolem voleb do obecního zastupitelstva v Chlumci nad Cidlinou v roce 2018 se začala řešit oprava vlakové trati Praha/Hradec Králové. Vznikla projektová dokumentace, která obsahovala čtyři varianty řešení křižovatky (Nádražní/Kozelkova) v Chlumci nad Cidlinou směrem do Nového Bydžova.

Náš spolek se intenzivně dotazoval na odsouhlasenou variantu projektové dokumentace u představitelů města. Od ledna 2019 jsme ve spojení s investorem celé akce. A v pátek 1. Března 2019 přišla tato zpráva. Bývalý hotel Liverpool se zařadí do dlouhého seznamu zničených památných domů v katastrálním území v Chlumci nad Cidlinou.

Heslem fotbalového Liverpoolu jsme začali, heslem stejného klubu také tento text zakončíme… „DEUS NOBIS HAEC OTIA FECIT„. Význam lze přeložit jako „Bůh nám pomůže