Historie a památky Rutvasu

V sobotu 23. března 2019 se v klubu Bílé Vchynice bude konat sousedské posezení, které má za cíl seznámit přítomné s historií obce Bílé Vchynice. Vesnice má úzkou spojitost s činností rodiny Kinských na panství Chlumec. Záštitu nad „přednáškou“ převzal profesor České zemědělské univerzity v Praze a vchynický patron prof. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D. Slovem provede Mgr. Jan Krátký.

Historie a památky Rutvasu