Pamětní list k rekonstrukci Zubatovské kaple

D11208677_954538647900949_157476842_nalší akcí, na které akcí spolupracuje naše sdružení oltářZKs klubem filatelistů 05-23 je vydání pamětního listu a pohlednice k rekonstrukci významné chlumecké kulturní památky kterou je Zubatovská kaple.

Od poslední rekonstrukce, která proběhla v roce 1970 v akci „Z“ uběhlo mnoho času, proto se sluší malá rekapitulace historie této stavby.

 

Empírová („kaple“) hrobka chlumeckého poštmistra Aloise Zubatého od J. Wunderlicha z roku 1836, dokončena až roku 1842 a opravována v letech 1870 a 1970. V roce 1958 prohlášená za kulturní památku ÚSKP 47081/6-627. Její krypta sloužila k pohřbům chlumeckých děkanů, mimo jiné zde byl pochován děkan Alois Velich (1774-1853) a mecenáš Boženy Němcové Josef Šafránek (1806-1880). V tympanonu stavby je latinský text s mnoha nejasnostmi. Volný překlad tohoto textu je: děkanovi Aloisi Welichovi, který se zasadil o opravu varhan Kašpara Welzla. Catulus