Výstava fotografií Život rodiny Kinských za první republiky

Výstava fotografií, jejichž originály jsou uloženy v rodinném archivu, autenticky prezentuje životní styl rodiny Kinských a podobu zámku v období před 2. světovou válkou.Všechny postavy na fotografiích se bohužel nepodařilo identifikovat, ale tato vyobrazení nám zcela dokreslují atmosféru dřívější doby. Snímky pocházejí z osmi rodinných alb a staly se základem unikátního exkurzu do skutečného života šlechtické rodiny Kinských, která je nedílnou součástí Chlumce nad Cidlinou, královéhradeckého kraje, potažmo celé naší republiky. Jak již z názvu výstavy vyplývá, jedná se o pevně ohraničený časový úsek. V  této expozici jsou k vidění nejen radovánky, ale také tvrdá práce  a její sladké plody, výchova dětí a způsob života šlechty na počátku předešlého století. Výstava je tématicky rozdělena na čtyři části. První částs názvem  “jak se bydlelo na zámku“ je sestavena z dochovaných snímků interiéru a exteriéru zámku Karlova Koruna před požárem v roce 1943. Nedílnou součástí života rodiny byl i sport, proto další část výstavy nese název “Jak se sportovalo na zámku“. Jedná se zejména o dostihy a spolupráci Kinských s Latou Brandisovou. Je zde také ukázka tréninkové dostihové dráhy v oboře a slavné vítězství Latyv závodě Velké pardubické v roce 1937. V této části jsou k vidění i soukromé tenisové kurty rodiny a ukázky dalších sportů. Třetí část s názvem “Jak rostly děti“ ukazuje život mladých příslušníků rodiny Kinských a jejich výchovu. Konkrétně se jedná o Norberta Kinského (*1924 – † 2008)  Genilde Kinskou (*1925) a Radslava Kinského (* 1928 – † 2008). Poslední část s názvem  “Život nejen na zámku“ ukazuje události každodenní, ale i ty zcela neobvyklé, jako například návštěvy státníků, svatby, karnevaly a historické převleky příslušníků rodiny Kinských.

INVESTOR
KINSKÝ DAL BORGO A.S.
NÁMĚT A REALIZACE
MGR. JAN KRÁTKÝ
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KULTURNĚ SMÝŠLEJÍCÍCH
JAZYKOVÁ KOREKTURA
LENKA MATIÁŠKOVÁ
JEDNOTNÝ GRAFICKÝ VIZUÁL
TOMÁŠ TESLÍK
TISK
STUDIO RESI – CHLUMEC NAD CIDLINOU