Debata s pamětníky o 50. letech 20. století

DEBATA O 50 LETECH, ANEB CO PŘEDCHÁZELO A CO NÁSLEDOVALO.

Z1HOSTÉ: MARIE ADAMCOVÁ a ZDENA MAŠÍNOVÁM1

autor fotografií je Petr Blažek, zvukový záznam nahrál Jakub Hadraba, obrazový záznam pořídil Přemysl Havlík pánům patří velké díky

Záznam z prezentace doplňující pamětní desky k událostem 13. září 1951 v Chlumci n. C.

Záznam zachycující Martina Vadase a Petra Blažka, kteří hovoří na téma, kdo byl Oldřich Kašík.

Záznam: Vzpomínky Marie Adamcové

Záznam: Vzpomínky Zdeny Mašínové

Záznam z debaty o 50. letech 20. století (komplet)

Předcházející události: více jak rok práce několika lidí na návrhu doplňující pamětní desky k událostem 13. září 1951 – odbojová akce bratří Mašínů a Milana Paumera. Dík si především zaslouží akademický sochař Aleš John.

Následující události: jednání zastupitelstva dne 30. listopadu 2011 kde náš návrh neprošel. Zde patří velké díky panu architektovi Jiřímu Bučinovi a panu inženýrovi Jiřímu Žabkovi, kteří jako jediní podpořili náš záměr na doplňující pamětní desku k výše uvedeným událostem.

Závěre312699_10150367231023207_282165578206_8588600_956797067_nm mi dovolte zopakovat slova Zdeny Mašínové z pondělní debaty (28. 11. 2011): Z mého pocitu vůbec o hrdinství nešlo, to byla normální naše povinnost. A já to dost těžko snáším, ten název „hrdinové“. Prostě povinnost. A my jsme pouze naivně si mysleli, že tato povinnost se přenese do celé společnosti, která bude pociťovat ten teror. To bylo naivní z mého hlediska, protože jak jsem se zmínila, ta atmosféra strachu většinu národa zahnala úplně někam jinam. Bylo to to, že my jsme byli ovlivněni hlavně naším otcem. A já jsem za to vděčná dneska, protože mám čisté svědomí a měla jsem vždycky pocit svobodného člověka, protože jsem se nikdy nepřizpůsobila. Jen to k tomu chci říct, že vůbec o hrdinství nešlo, ale že to je povinnost. I já jsem svoji činnost bral jako povinnost k městu ve kterém bydlím, a doufal jsem, že se najde co nejvíce lidí, kteří náš záměr pochopí.

„Virescit vilnere virtus“ – „Udatnost ranami vzrůstá“

Catulus