Pašijový příběh aneb proč je Velký pátek nový státní svátek?

Velikonoční výstava

Velikonoce jsou původně (i podle latinského názvu pascha) svátkem židovským a do roku 325 se slavily ve stejný den. Pascha (přechod, přejití) je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. Jako připomínku svého vysvobození Židé na Velikonoce pojídaliberánka a nekvašené chleby. Beránek sloužil dříve jako obětní zvíře, představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo. V křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista,  neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa. Nyní jsou Velikonoce nejvýznamnějšími církevními svátky připomínající Ukřižování Ježíše  Krista a vrcholící oslavou jeho Zmrtvýchvstání. Z dramatu Ježíšovy smrti a jeho Zmrtvýchvstání o „Velké noci“ nevzešly jen velikonoční svátky, ale i sama podstata křesťanské víry. Datum Velikonoc je pohyblivé a určuje ho první jarní úplněk. Křesťanské Velikonoce respektují pořádek dní příprav tzv. Svatý týden začínající Květnou nedělí. Následuje posvátné třídenní – Triduum, nedělitelný celek od večera Zeleného čtvrtka do Božího hodu velikonočního.

Pašijový příběh plakát10399529_10153539439578207_330704092879422281_nMěstské muzeum Loreta spolu s Římskokatolickou farností a Občanským spolkem Kulturně smýšlejících připravilo v prostorách kostela Nejsvětější Trojice v Chlumci nad Cidlinou výstavu s názvem „Pašijový příběh aneb proč je Velký pátek nový státní svátek?“ Cílem výstavy bylo seznámit návštěvníky s pašijovým příběhem, na jehož základě Velikonoce, největší křesťanské svátky, slavíme. Výstava proto nebyla plná kraslic a kuřátek, ale návštěvníci na ni měli možnost „projít“ tzv. Svatý týden od Květné neděle přes Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu až do Božího hodu velikonočního. Výstava pro veřejnost byla otevřena od neděle 13. 3. do pátku 25. 3. 2016. Výstavu v rámci komentovaných prohlídek navštívily také děti ze škol.