Vchyničané Vchynici

čp. 17

V sobotu 23. března 2019 proběhla velmi pěkná kulturně-historická akce! Dle domorodců s rekordní návštěvností – osobně nemohu posoudit, ale počet návštěvníků nás opravdu mile překvapil. Doufáme, že akce nebyla poslední, protože spoustu návštěvníků přineslo mnoho zajímavých dokumentů týkajících se historie obce.

V sobotu na počest obce profesor Chrastný vypálil čestnou salvu! Pro trvalý odkaz a vzpomínku na akci v tomto článku najdete soupis otázek, včetně odpovědí na otázky, které byly řešen. Taktéž zveřejňujeme prezentaci, která obsahuje fotodokumentaci památek, architektury a základní informace.

Co je (byl) vlastně „Rutvas“?                                        

Mapa 1720

Slovo samotné vzniklo počeštěním německého rote waser – tedy červená voda. Toto jméno nesl největší rybník v Chlumecké oblasti, který kromě své specifické barvy vody, podle které se nazýval, byl zajímavý tím, že se z něj voda dala vypouštět na jih do Labe, nebo na sever do Cidliny.

Rozloha Rutvasu?

Rybník byl opravdu velký, informace o rozloze se liší. Tři odkazy na jednotlivé údaje.

200 ha

200 ha

500 ha

Meliorace ve Vchynici?

Toto téma bylo sice otevřeno při diskuzi po „přednášce“, ale myslím si, že si zaslouží vlastní tematický blok. Proto tedy jen malý exkurz:

1904 – počátky jednání o odvodnění pozemků

1905 – zřízení „Vodního družstva pro Chynici a okolí“

1905 – projekt na odvodnění zhotovila Kancelář zemského rady pro království České

1905 – dozor nad projektem převzal Ing. Matěj Jehlička z technické kanceláře Chlumec nad Cidlinou

1905 – rozpočet celková částka na realizaci projektu byla vyčíslena na 387 800,- K

1911 – projekt realizován – výše uvedené družstvo splácí půjčku na realizaci ještě 40 let

Rozloha původních usedlostí?

Stabilní katastr 1841

Vše je uváděno v loktech. 🙂 V přepočtu tedy každý sedlák měl k dispozici pozemek (počítáno bez pole) o výměře cca 30 x 100 m původní pozemky jsou dnes z velké většiny rozděleny na polovice.

Genealogie Kinských?

Podrobná genealogie jednotlivých rodin Kinských se dá jistě dohledat i na internetu, ale já mám rád knihy tak tady několik doporučených titulů:

Zdeňko Radslav Kinský, Rod Kinských na Chlumci: Z toho, co jsem slyšel a četl, Praha 1930.

Zdeňko Radslav Kinský, U nás, Chlumec nad Cidlinou 1948.

A.T. Chlumecký, Po stopách rodu Vchynských v českém písemnictví a jeho vztazích k národnímu životu našemu, Praha 1919.

Ivan Brož, Velké postavy rodu Kinských, Praha 2001.

Jan Otto, Ottův slovník naučný. Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí, Svazek 14., heslo Kinský, s. 240 – 245.

Aleš Valenta, Dějiny rodu Kinských, České Budějovice 2004.

Pavel Juřík, Kinští Bůh Čest Vlast, Universum 2019