Tiskové prohlášení OSKS k rozhodnutí o budoucnosti č.p. 61/1 v Chlumci nad Cidlinou

uvodV předešlém roce se náš spolek dlouhodobě a intenzivně zabýval jednou z nejstarších světských staveb na chlumeckém náměstí. Celou kauzu jsme začali sledovat již v roce 2013, kdy vydal NPÚ úop Josefov první vyjádření k této stavbě. V ní bylo uvedeno mimo jiné: „…dům čp. 61 na Klicperově náměstí patří k nejhodnotnějším a nejautentičtějším dochovaným městským domům….“ Stále se mluvilo a mluví o rekonstrukci, ač pan starosta ing. Uchytil v deníku Právo 17. 8. 2016 uvedl, že památkáři souhlasí s tím, že budova bude „srovnaná se zemí“ – celý článek najdete na našem webu.  Ing. Jiří Balský – ředitel NPÚ úop v Josefově, však v jednom ze svých dopisů píše: „Jsme si vědomi toho, že pokud k realizaci projektu dle schválené projektové dokumentace dojde, ztratí Chlumec nad Cidlinou část své hmotné historie a v tomto smyslu s rozsahem plánovaného odstranění dochovaných historických konstrukcí domu č.p. 61 nejsme srozuměni.“ Obrázek si prosím udělejte každý sám. Naše počínání bylo následující. V srpnu 2016 paní Bc. Martina Kolínská sepsala petici na záchranu domu čp. 61/1, kterou jsme podpořili a zaujali k ní své vlastní stanovisko, které vyústilo až v náš návrh za prohlášení objektu za kulturní památku, který jsme doručili na Ministerstvo kultury. Naše počínání však nebylo namířeno proti ing. Uchytilovi, ani osobě projektanta ing. Kubíka (z čehož jsme byli opakovaně obviněni), ale bylo zacíleno k záchraně předmětného domu. Uznáváme však, že naše rozhodnutí bylo podpořeno faktem, že se pan starosta Uchytil několikrát vyjádřil, že dle jeho názoru dům nemá památkové hodnoty. Věřili jsme v nezávislý a nepolitický pohled dotčených orgánů, v rozhodování o památkových hodnotách domu čp. 61/1 v Chlumci nad Cidlinou, už jen kvůli dřívějším vyjádřením NPÚ úop Josefov. Rozhodnuto bylo na samém závěru roku 2016. Tisková mluvčí Ministerstva kultury Simona Cigánková nám na tyto naše otázky: Jak a proč MK rozhodlo o prohlášení domu čp 61/1 v Chlumci nad Cidlinou? Jaké je nezávislé stanovisko MK k památkovým hodnotám domu čp. 61 v Chlumci nad Cidlinou? Má MK zájem na ochraně památek „místního významu“, za kterou byl předmětný dům označen?Image0114 Podniká nějaké kroky v tomto případě památková inspekce MK? odpověděla následovně: „Dům č. p. 61 nebyl prohlášen kulturní památkou, Ministerstvo kultury ovšem doporučilo zpracování stavebně-historického průzkumu s podrobnou dokumentaci jednotlivých stavebních fází budovy s dřevníky, i šetrný postup při plánované rekonstrukci stavby – obzvláště s přihlédnutím, že se jedná o jeden z posledních takto zachovaných domů v centru města, navíc v ochranném pásmu zámku Karlova koruna a souboru dalších nemovitých kulturních památek.“ Celá kauza dnes vlastně už není jen o památkových hodnotách domu čp. 61/1 a pohledu na pojem rekonstrukce, ale dostala se do velmi osobní roviny. Občanský spolek Kulturně smýšlejících, jakožto i jeho jednotliví členové byli prostřednictvím nejvyšších představitelů města a jejich příznivců (jmenovitě Dr. Richter) označováni za nepřátelé pokroku a udavače jen proto, že jsme využili zákonných prostředků k záchraně kulturního dědictví. Na závěr bych chtěl dodat jen to, že osobně věřím, že představitelé města alespoň vyslyší doporučení ministerstva na zpracování stavebně historického průzkumu čp. 61/1 a historie domu bude zachovaná alespoň v archivech. Naše počínání otevřelo mnoho otázek, jejichž zodpovězení se podrobně budeme věnovat v budoucnu. Některé z nich budou jistě řešeny již ve středu 11. ledna 2017 v pořadu České televize Černé ovce. Špičkou ledovce zůstává 17. jednání zastupitelstva města, na kterém byl řešen návrh zrušení Ochranného pásma zámku Karlova koruna a souboru dalších nemovitých kulturních památek. Věříme, že se tak nestane, protože tímto nevratným krokem by mohlo město Chlumec nad Cidlinou zcela ztratit svůj v základu středověký historický charakter.

Mgr. Jan Krátký