Výstava betlémů a Vánoční koncert v kostele Nejsvětější Trojice

Městské muzeum Loreta ve spolupráci s OsKs a Římskokatolickou farností připravilo výstavu betlémů v kostele Nejsvětější Trojice.
Betlémy
české betlemářství je jedním z významných fenoménů lidové
kultury. Vánoce našich předků krášlily lidové jesličky, ať velké vyřezávané, nebo úplně miniaturní za oknem v mechu. Podle legendy byl prvním zpodobitelem betlémské události František z Assisi, který už v roce 1223 sestavil v jeskyni blízko italského Greccia výjev s živým oslíkem a volkem. Lidé začali brzy s napodobováním, a tak vznikaly obrazy narození Páně v malbě, reliéfní řezbě i plastice. Vyřezávané je sličky se nejprve objevovaly v kostelích, v Praze poprvé v roce 1562 u jezuitů. Tento zvyk přerušil zákaz císaře Josefa II. vydaný koncem 18. století, který se vztahoval na vystavování betlémů v kostelích. Začaly se tak vytvářet soukromé domácí jesličky. Přidávala se spousta „daráčků“,muzikantů, řemeslníků, zvířat, domků, fantaskních krajin apod. V naivní symbióze tak stojí vedle sebe sloni s palmami a ponocný v kožichu s českým Voříškem. Možnost navštívit výstavu bude v rámci akcí „Zahájení adventu“ a „Zlatá neděle“.