Výstava plastik Petra Hebera – 16.8. – 19.9.2008

Petr Heber

petr_heber1petr_heber2Sochař, restaurátor a především tvůrce nápaditých objektů ze šrotu, kamene a dřeva, kterému se podařilo dokonale setřít tradiční hranici mezi uměním a řemeslem. Petr Heber má svůj osobitý styl, vitální, někdy brutální i ladné křivky. Je skálopevný, má silnou vůli a je rezolutní. Hned na začátku své tvorby si osvojil práci se dřevem a tento materiál zůstal jedním z jeho nejmilejších až dosud, jak v tvorbě sochařské tak i restaurátorské. Není umělec jak říká, ale řemeslník, neboť jeho tématem je materiál, který má rád, s nímž se naučil zacházet a to tak, že se mu to stalo denní nezbytností. V protikladu k umělci nemůže u něho existovat žádné nedokončené dílo, neboť jeho téma se realizuje v dokonalosti kontaktu – zpracování. Jen zřídkakdy proto tvoří z vnějšího popudu, na zakázku. Nejlepší jeho věci – dekorativní předměty jsou dílem šťastných shod okolností – vznikaly ve chvílích klidu a dobré pohody, z hluboké potřeby tvůrčí výtvarné práce. Netvoří pro muzejní depozitář ani pro výstavy a nestará se příliš o svou popularitu. Nejraději je, když se může na vlastní oči přesvědčit, že se jeho unikátní objekty někomu opravdu líbí. Jeho díla otevírají dveře do světa plného vynalézavosti, fantazie, řemeslné i výtvarné vituozity a citové líbeznosti.