1. Společná muzejní noc a noc kostelů 28.5. – 29.5.2010

I. společná Muzejní noc a Noc kostelů
noc_3 noc_2 Jako každý rok, tak i letos se konal Festival muzejních nocí, při němž se v nezvyklou dobu otevírají dveře muzeí a galerií napříč celou Českou republikou. V rámci tohoto festivalu se dne 29. 5. 2010 otevřelo pro všechny zájemce i Městské muzeum Loreta v Chlumci nad Cidlinou.
V pořadí již třetí uskutečněná muzejní noc byla výjimečná tím, že se jednalo o společnou akci muzea a Římskokatolické farnosti.  Své dveře proto otevřel také kostel sv. Václava ve Staré Vodě (o den dříve – 28. 5. 2010) a děkanský kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou. V obou kostelích se v rámci celostátní Noci kostelů konaly komentované prohlídky objektů a hudební produkce.
Městské muzeum Loreta za spolupráce s Občanským sdružením Kulturně smýšlejících přivítalo návštěvníky nejen slunečným počasím, ale také koncertem Základní umělecké školy a úvodním slovem starosty Ing. Miroslava Uchytila a děkana ICLic. Pavla Seidla.
Nechyběly ani dobové kostýmy v podání pana Josefa Krátkého v uniformě 18. Hradeckého regimentu, Miroslav Jilemnický byl v uniformě pruské gardy a jako císařský četník pro Čechy se představil Ota Prokop.Po úvodním slově PhDr. nocPetry Matějovičové, byla v depozitáři otevřena výstava obrazů a plastik nazvaná „Tichý dialog“ Terezy Holáskové a Aleše Johna.
Poté se návštěvníci mohli těšit z prohlídky expozic s odborným výkladem pana Jana Baldíka a paní Heleny Krátké.
Muzeum si prohlédlo asi 250 návštěvníků. Všem, kteří spolupracovali na organizaci a přípravě akce, patří poděkování. Zvláště pak panu Ivo Rödlovi z penzionu Alwin za zajištění občerstvení a vzornou obsluhu.
Už teď se na další Muzejní noc těší
Bc. Michaela Dvořáčková