A to jsem Ti chtěl tu nástěnku svěřit

Včera jsme instalovali první tiskoviny do nástěnky v Jungmannově ulici, která nám byla svěřena do užívání. Dlouhodobě se snažíme, aby naši příznivci byli objektivně informováni o činnosti OSKS, proto jsme rádi přijali nabídku na využívání tohoto informačního objektu.