Černé Ovce 5. dubna 2017

Včera ve středu 5. dubna 2017 bylo odvysíláno pokračování pořadu České televize Černé ovce. Jsme rádi, že první reakce na sebe nenechali dlouho čekat. Již v 19:09 psal chlumecký pan architekt „…. jen pro upřesnění – již v 1. změně územního plánu a následně ve 2. změně již byl koeficient 0,40 vypuštěn. Lze tedy zastavět 100% pozemku. Tento chybný argument byl opakovaně použit i v Černých ovcích.  Bylo by pro příště dobré si zjistit platné územní podklady. Takto jste na stejné argumentační úrovni jako Radnice a to asi nechcete…..“ Vlastně ani nejsem kompetentní se k tomu vyjadřovat, protože jsem to v pořadu neříkal já (Jan Krátký), na pravou míru to mohla uvést sama paní Vidiečanová jako vedoucí stavebního úřadu. Však nepopírám, že informace nemohla být interpretována z našeho webu z článku z 5. 2. 2017, jak se v textu píše, informace byly staženy z webu města, a jedná se o územní plán z roku 2011, který byl na webu v té době přístupný. Vzhledem k tomu, že chceme mít „čistý štít“ a nechceme být na „stejné argumentační úrovni jako radnice“ vkládáme na naše stránky i část 2. změny územního plánu, staženou 6. 4. 2017, odsouhlasenou usnesením 21. 9. 2016. Deklarovanou zmíněným panem architektem. Která hovoří o 100% zastavěnosti plochy pozemku, však bez zákonem upřesněné normy odstupu od hranice pozemku novostaveb!  Rozpor však stále zůstává v tom co o „rekonstrukci“ v pořadu řekl starosta města ing. Uchytil a Petr Dvořák – ředitel divize pozemních staveb firmy Matex s.r.o. Ten do celé „rekonstrukce“ vnesl dle našeho názoru nové světlo. Však pro náš spolek je toto všechno již jen requiem, barokní dům čp. 61/1 už odletěl do „stavebního nebe“ .