Výstava betlémů a Vánoční koncert v kostele Nejsvětější Trojice

Městské muzeum Loreta ve spolupráci s OsKs a Římskokatolickou farností připravilo výstavu betlémů v kostele Nejsvětější Trojice. Betlémy české betlemářství je jedním z významných fenoménů lidové kultury. Vánoce našich předků krášlily lidové jesličky, ať velké vyřezávané, nebo úplně miniaturní za oknem v mechu. Podle legendy byl prvním zpodobitelem betlémské události František z Assisi, který už v roce

Pamětní list a pohlednice „Cena Laty Brandisové“

Založili jsme spolek! Nové jméno, stejné poslání, stávající složení členů. Vzhledem k novému občanskému zákoníku, jsme byli nuceni změnit stanovy a název bývalého občanského sdružení. Nově se jmenujeme Občanský spolek Kulturně smýšlejících. I když se název pozměnil, cíle zůstávají. První akcí nového O.s.K.s je pohlednice a pamětní list k jedinečné události, která proběhla 11. října 2015 v Pardubicích.

Dožínky v Loretě

Věnce i hry. V chlumecké Loretě oslavili konec žní Chlumec nad Cidlinou - Hod na cíl, jízda na rudlíku, prezentace chlumeckého piva, cidru, výroba dožínkových věnců a mnoho dalšího čekalo na návštěvníky Dožínek v Loretě. V chlumeckém muzeu se uskutečnilo slavnostní otevření výstavy o pomníku Selských bouří 1775. Úvodní slovo k výstavě pomníku sedláka od Jakuba

Pamětní list Jan Hus

Připomínka historie V předešlém čísle Chlumeckých listů Občanské sdružení Kulturně smýšlejících informovalo o vzniku pamětního listu k rekonstrukci Zubatovské kaple. V tvorbě těchto drobných připomínek historie naše sdružení pokračuje. V době, kdy budete číst tyto řádky, bude již opravdu blízko k 600. výročí upálení Jana Husa. I proto, že chlumecký pomník tohoto slavného reformátora a

Pamětní list k rekonstrukci Zubatovské kaple

Další akcí, na které akcí spolupracuje naše sdružení s klubem filatelistů 05-23 je vydání pamětního listu a pohlednice k rekonstrukci významné chlumecké kulturní památky kterou je Zubatovská kaple. Od poslední rekonstrukce, která proběhla v roce 1970 v akci „Z“ uběhlo mnoho času, proto se sluší malá rekapitulace historie této stavby.   Empírová (kaple) hrobka chlumeckého poštmistra Aloise Zubatého od J. Wunderlicha

Výstava koláží Martina Doška v Loretě

Velkolepý návrat pardubického rodáka Martina Doška do Chlumce nad Cidlinou. Za účasti místopředsedkyně senátu ČR paní Mgr. Miluše Horské, starosty Chlumce nad Cidlinou pana Ing. Miroslava Uchytila, publicisty Tomáše Mazala a elektroakustického písníčkáře Antonína Koutného.

Výstava fotografií Život rodiny Kinských za první republiky

Výstava fotografií, jejichž originály jsou uloženy v rodinném archivu, autenticky prezentuje životní styl rodiny Kinských a podobu zámku v období před 2. světovou válkou.Všechny postavy na fotografiích se bohužel nepodařilo identifikovat, ale tato vyobrazení nám zcela dokreslují atmosféru dřívější doby. Snímky pocházejí z osmi rodinných alb a staly se základem unikátního exkurzu do skutečného

6. muzejní noc v Loretě

Květnový podvečer, zima jak v zimě a začíná pršet. Zimní kabát lepší než košile, natožpak nějaké hedvábné hadérky… Světla reflektorů olizují klenuté stropy, přeskakují z ruchadla na mlátičku obilí, aby jen lehce osvítily dřevařské saně…první tóny skvělých Cocorosie se naplno rozeznívají barokním ambitem. Pomalým krokem vstupuje královna Jízdy a míjí všechno to historické ´harampádí´… Kruh