Nový památkový zákon a územní plán města Chlumce

foto M. Zmítko – rekonstrukce, leden 2017

Ve čtvrtek 2. února, tedy na Hromnice léta páně 2017 jsem jako zástupce Občanského spolku Kulturně smýšlejících navštívil pana dr. Ourodu – náměstka ministra Hermana v Praze. Tématem schůzky byla situace v Chlumci nad Cidlinou a také připravovaný památkový zákon, který by měl zohledňovat památky místního významu. Právě čp. 61/1 bylo pokládáno za památku místního významu, kdyby se opravdu povedlo, aby jeden paragraf nového zákona postihoval právě tyto objekty, bylo by to pro náš spolek velké zadostiučinění a satisfakce, že se podobná kauza nebude již opakovat, však daň je veliká. Aktuálně probíhá na parcele 175/1 archeologický průzkum pod vedením pana magistra Bláhy z muzea v Hradci Králové, pan archeolog mapuje nejen jednotlivé vrstvy historie domu čp. 61/1, ale také chlumecké společnosti. Následně bude zahájena výstavba nového domu. Město Chlumec nad Cidlinou v roce 2011 vydalo územní plán, který reguluje výstavbu, a všichni občané města se tímto dokumentem musí řídit. Mimo jiné je zde uveden koeficient zastavěnosti pozemku a rozestupy mezi budovami. U staveb občanské vybavenosti je tento koeficient 0,40 zjednodušeně to znamená, že když stavíte nový dům, nemůžete zastavět celý pozemek. A právě to je dle našeho názoru důvod proč představitelé města tolik zdůrazňují, že se jedná o rekonstrukci a přístavbu. Příště se můžete těšit na nový pamětní list a pohlednici, kterou jsme vydali.