Novostavba čp. 61/1

Na základě právoplatného stavebního povolení se stále jedná o „stavební úpravy a přístavbu objektu“ bohužel Občanský spolek Kulturně smýšlejících není a nikdy nebyl účastníkem žádného řízení a pověřené úřady mlčí. Proto jsme na základě zákona 106/99 požádali o další informace k projektu plánované novostavby domu čp. 61/1. Dle dokumentace ing. Kubíka, která byla uveřejněna v Chlumeckých listech měla zůstat označená zeď na svém místě, všichni však víme, že se tak nestalo, a vzhledem k postupu bouracích prací se s tím ani nikdy nepočítalo. Včera byla pořízena fotodokumentace nových základových patek (vzhledem k mrazivému počasí není dokumentace příliš kvalitní, ale potřebné je z ní čitelné) na kterých je zřejmé že základy budoucí stavby zasahují i do ulice Jungmannova, která již není stavební parcelou číslo 175/1!