Výstava Karla Novotného

karel_novotny_caraVýstava Karla „Cary“ Novotného byla první, která se na zámku uskutečnila a byla pro veřejnost přístupná od 7. 5. do 14. 7. 2006. Vernisáž, která se konala dne 6. 5. 2006, byla hojně navštívena a velký ohlas sklidily i připravené pochoutky, které se od té doby staly neodmyslitelnou součástí dalších akcí.
Horší to už bylo s kulturním vystoupením Vlasty Třešňáka. Přišel kamarádovi výstavu zahájit jako kolega výtvarník i hudebník, ale od delší produkce ho odradila ohromná ozvěna zdejšího sálu. A tak své vystoupení ukončil slovy: „Karle, příště si tu vernisáž udělej na nádraží!“
To, že se práce „Cary“ lidem líbily, dokazuje i počet prodaných děl. Prodalo se jich několik desítek a jeden exemplář dokonce putoval až za moře. Jediná obava budoucí majitelky byla, zda nebude její zavazadlo, obraz obsahující, do letadla příliš těžké.
Zatěžkávací zkouškou prošel i závěsný systém nové galerie na ochozu mramorového sálu. Některá díla totiž vážila i 15 kg!

Všemi přezdívaný „Cara“, narozen 1954, žije a tvoří v Přelouči.
Originální písničkář, básník, spisovatel, výtvarník (vše jako autodidakt)
Karel Novotný byl na počátku 80. let vcelku hodně známý jako originální východočeský písničkář. S kytarou a vlastními písněmi vystupoval od roku l977 veřejně téměř po celé repu-
blice, střídavě po klubech, hospodách, na uzavřených soukromých akcích, ale i na velkých folkových a rockových festivalech (Folkový kolotoč v Ostravě, festival ve Chvaleticích, ve Veselí na Moravě, v Lipnici atd.). Navazoval na tvorbu písničkářů ze sdružení Šafrán, kteří měli na jeho tvorbu zásadní vliv. Část z nich (Nos, Lutka, Veit, Neduha) jezdila často na tajné koncerty na chalupu v Železných horách, kde byl Karel Novotný pravidelným hostem a měl tak možnost s nimi konfrontovat nejen svoji tvorbu, ale i své názory. Pokud pak byla ještě možnost, brali ho jako hosta na svá poslední povolená vystoupení…
V té době patřil Karel „Cara“ Novotný mezi výrazné postavy přeloučského sdružení NH 929 a aktivně se účastnil všech jeho undergroundových akcí. Pravidelně přispíval do samizdatového časopisu NH 929, psal básně, texty a zabýval se i grafickou tvorbou (hlavně technikou monotypu). Vedle vlastní písničkářské tvorby též aktivně působil v hudebně- happeningové legendě Slipy Rock. Připravil a spoluorganizoval spolu s Josefem Novotným velkou výstavu „Anatomického psychosymbolismu“ ve Chlévě, která ve své době způsobila zasloužený ohlas. Ve spojení zdánlivě nespojitelných atributů byl pravděpodobně již zárodek jeho pozdějších výtvarných aktivit.
V té době  kolovaly nejen mezi folkovými posluchači dvě samizdatové kazety s jeho nahrávkami, z nichž hlavně ta druhá s názvem „Lodivod“,  připravená péčí rež. Pelce, byla opravdu zdařilá a stojí dodnes za poslech!
Ve druhé polovině 80. let nechal plně rozvinout svoje literární ambice, když napsal spolu s Tomášem Mazalem pod pseudonymy Josef Vadný a Zdenička Spruzená kultovní knihu „Přeloučský román“. Ta vyšla poprvé jako samizdat, v roce l990 pak poprvé oficiálně u vydavatelství Pražská Imaginace. Nedlouho poté vyšlo tamtéž volné pokračování pod názvem Jáma. Kompletní vydání obou dílů pak v roce 2003 vydalo v rozšířené verzi vydavatelství Maťa jako „Přeloučský román“.
V devadesátých letech Karel „Cara“ Novotný postupně výrazně omezil všechny své dřívější umělecké aktivity, ale přišel s novým, originálním nápadem. Realizací velmi osobitých, výtvarných  asambláží. Prvním jeho objektem byly „Hodinky“ hned z počátku 90. let. Od té doby postupně realizoval kolem stovky těchto výtvarných objektů, s kterými je zastoupen v řadě soukromých sbírek. Jeho originální práce byly již jednou reprodukovány ve formě kalendáře, který zrealizovali Josef Houdek a Ivan Exner.Výstava v prostorách chlumeckého zámku byla v pořadí jeho druhou souhrnnou výstavou, která dává alespoň částečně ucelený pohled na jeho současnou tvorbu. Jak ke své tvorbě dodává sám Karel „Cara“ Novotný: „Není to zase taková věda, jak se zdá. Stačí mít výtvarný cit, originální nápad, a musíte být navíc dobrý vetešník!“