Výstava Kláry Kolmanové

klara_kolmanova1 V pořadí druhá výstava pořádaná na zámku představila mladou výtvarnici Kláru Kolmanovou a její tvorbu. Její osobité obrazy na mnoho návštěvníků působily depresivně, ale o to byly pravdivější.
O hudební zážitek během vernisáže se postaral přítel autorky, a to reprodukováním krásné elektronické hudby.

Narodila se 17. 8. 1985 v Městci Králové a po stěhování ve Středočeském kraji nyní zakotvila se svou rodinou ve Velkých Výklekách. Nesporná originalita názvu tohoto místa je jen další inspirací pro malířskou tvorbu. Malba pro ni však zprvu nebyla hlavní uměleckou činností. Od deseti let byla členkou divadelního souboru Divadelní škola. Nejdříve jako herečka, ale brzy začaly vznikat první pokusy o realizaci výpravy a kostýmů. Bylo tedy poměrně záhy patrné, že se lépe cítí spíše „za oponou“ a přihlásila se ke studiu na Střední umělecko-průmyslovou školu (SUPŠ) a to na obor Scénická technika. Láska k divadlu však nebyla silnější, než volnější výtvarné vyjádření, jako je právě malování. Po absolvování SUPŠ nyní studuje dálkově Teorii filmu a audiovizuální tvorby na Masarykově univerzitě, z čeho vyplývá také výrazný vztah k filmu.