Pamětní list zkáza domu čp. 61, aneb recyklace

Pro zájemce jsme vydali 2. února 2017 nový pamětní list a pohlednici. Rozhodli jsme se pomocí těchto osvětových tiskovin zopakovat významné mezníky, teď již neexistující stavby. Chlumecké čp. 61/1 bude nyní recyklováno na novou knihovnu, třídy ZUŠ a infocentrum. Pojem recyklace nebyl použit náhodou má ještě jeden význam. Do grafického vizuálu byla použita kresba

Výstava betlémů v Chlumci nad Cidlinou 2016

Městské muzeum Loreta v Chlumci nad Cidlinou spolu s Římskokatolickou farností a Občanským spolkem Kulturně smýšlejících uspořádali v kostele Nejsvětější Trojice na výstavu betlémů. Letos byly vystaveny pouze exponáty zapůjčené ze sbírky pana Ondřeje Vávry z Nového Bydžova. Pro veřejnost byla výstava zpřístupněna v rámci akce rozsvěcení města v neděli 27. 11. 2016 od

13. září 1951 pamětní list a pohlednice bratři Mašínové včera a dnes

Z pohledu historie jsou padesátá léta ukázkou despotické moci jedné strany – komunistické strany. V této době zuřil třídní boj, jehož svědkem se stal i dům čp. 260/IV v chlumecké Kozelkově ulici. A právě v tomto čase bratři Mašínové založili svojí vlastní odbojovou skupinu, tato skupina však netiskla žádné protistátní pamflety a nehledali velkou síť spolupracovníků v „podzemí“,

Jaké byly Dožínky?

Slušelo by se napsat: Nezapomenutelné! Nebo také: Kdo nebyl neuvěří! Hudební a taneční vystoupení plno krojovaných mužů a žen, králičí agility, Cider, dožínkové věnce, med a hlavně socha sv. Anežky, kterou dostane již v září papež František! A o 125 lidí více než v roce 2015, dokonce mezi návštěvníky byly obyvatelé Kanady! Podívejte se

Indiánská muzejní noc

 20. května 2016 na nádvoří chlumecké Lorety se uskutečnila od 18:00 hodin již 8. Muzejní noc. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program. Jako doprovodný program byla otevřena tematická výstava v prostorách depozitáře muzea, která je přístupn veřejnosti až do července 2016 18:00 – zahájení Muzejní noci 18:30 – malá indiánská pohádka 19:00 – vernisáž výstavy 20:00 –

Pamětní list a pohlednice Pavla Liebicha

Pamětní list a dva druhy pohlednic u příležitosti 70. narozenin trojnásobného vítěze Velké Pardubické pana Pavla Liebicha byly vydány 13. dubna 2016 jako připomínka 70. narozenin trojnásobného vítěze Velké Pardubické steeplechase z let 1981-1983  a 35. výročí prvního vítězství Pavla se Sagarem (první vítězství stáje Kladruby v hitorii) v nejtěžším turfu kontinentální Evropy. Více

Pašijový příběh aneb proč je Velký pátek nový státní svátek?

Velikonoční výstava Velikonoce jsou původně (i podle latinského názvu pascha) svátkem židovským a do roku 325 se slavily ve stejný den. Pascha (přechod, přejití) je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. Jako připomínku svého vysvobození Židé na Velikonoce pojídaliberánka a nekvašené chleby. Beránek sloužil dříve jako obětní zvíře, představoval v židovské tradici Izrael jako

Výstava betlémů a Vánoční koncert v kostele Nejsvětější Trojice

Městské muzeum Loreta ve spolupráci s OsKs a Římskokatolickou farností připravilo výstavu betlémů v kostele Nejsvětější Trojice. Betlémy české betlemářství je jedním z významných fenoménů lidové kultury. Vánoce našich předků krášlily lidové jesličky, ať velké vyřezávané, nebo úplně miniaturní za oknem v mechu. Podle legendy byl prvním zpodobitelem betlémské události František z Assisi, který už v roce

Pamětní list a pohlednice „Cena Laty Brandisové“

Založili jsme spolek! Nové jméno, stejné poslání, stávající složení členů. Vzhledem k novému občanskému zákoníku, jsme byli nuceni změnit stanovy a název bývalého občanského sdružení. Nově se jmenujeme Občanský spolek Kulturně smýšlejících. I když se název pozměnil, cíle zůstávají. První akcí nového O.s.K.s je pohlednice a pamětní list k jedinečné události, která proběhla 11. října 2015 v Pardubicích.

Dožínky v Loretě

Věnce i hry. V chlumecké Loretě oslavili konec žní Chlumec nad Cidlinou - Hod na cíl, jízda na rudlíku, prezentace chlumeckého piva, cidru, výroba dožínkových věnců a mnoho dalšího čekalo na návštěvníky Dožínek v Loretě. V chlumeckém muzeu se uskutečnilo slavnostní otevření výstavy o pomníku Selských bouří 1775. Úvodní slovo k výstavě pomníku sedláka od Jakuba